Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Forpar s.r.o.

IČO: 29203759
Adresa sídla: Lidická 316/28, 66451 Šlapanice
Evidenční číslo: 103/23/TZ-R,M-PK3,HK3,NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Petr Novotný
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT