Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Forpar s.r.o.

IČO: 29203759
Adresa sídla: Lidická 316/28, 66451 Šlapanice
Evidenční číslo: 103/23/TZ-R,M-PK3,HK3,NI,NII
Datum zániku: 3. 5. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Novotný
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 699/23/PZ-M,R-A1,A2,B,C1,C2,C3,D,E1,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Datum zániku: 5. 12. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Novotný
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT