Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Rayo Engineering, s.r.o.

IČO: 28945280
Adresa sídla: Vídeňská 51/122, 61900 Brno
Evidenční číslo: 128/22/PZ-M-A1,A2,B,C1,E1,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum zániku: 2. 12. 2032
Odpovědné osoby: Ivo Sedlák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 129/22/PZ-R-F1,F2,G1,G2,G4
Datum zániku: 2. 12. 2032
Odpovědné osoby: Petr Brázda
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT