Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Decci servis s.r.o.

IČO: 28938097
Adresa sídla: V Šáreckém údolí 764/1, 16000 Praha
Evidenční číslo: 95/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 15. 9. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Pavel Macháček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT