Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

KUČERA - KUČERA s.r.o.

IČO: 28892941
Adresa sídla: Neratovická 1122, 27713 Kostelec nad Labem
Evidenční číslo: 1050/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Stanislav Kučera, Robert Wolf
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 70/23/ZZ-M,O,R,Z-a,a1,a2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Stanislav Kučera, Marek Pospíšil
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT