Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Sev.en Inntech a.s.

IČO: 28727932
Adresa sídla: Václava Řezáče 315, 43401 Most
Evidenční číslo: 1024/23/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Gustav Hošťálek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2146/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: 10. 8. 2033
Odpovědné osoby: Ing. František Sedlák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2660/23/EZ-M,O,Z-E1A
Datum zániku: 9. 11. 2033
Odpovědné osoby: Bc. Michael Macků
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT