Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

SOLARMONITORING s.r.o.

IČO: 28708172
Adresa sídla: Poděbradova 275, 43923 Lenešice
Evidenční číslo: 1312/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 14. 4. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Václav Beránek, Ph.D.
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT