Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Blue Power - Energetické systémy s.r.o.

IČO: 2839571
Adresa sídla: Nenačovice 5, 26601 Nenačovice
Evidenční číslo: 125/22/PZ-M-A1,B,E1,F1,F2,G1,G2,G3,G4
Datum zániku: 8. 12. 2032
Odpovědné osoby: Ing. David Sochr, Ph.D.
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT