Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

JEHA SERVIS s.r.o.

IČO: 28359585
Adresa sídla: Šošůvka 138, 67913 Šošůvka
Evidenční číslo: 1/22/TZ-R-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum zániku: 16. 9. 2032
Odpovědné osoby: Jan Hasoň
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT