Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

COMPRESSED GAS CZ s.r.o.

IČO: 28326784
Adresa sídla: Srázná 5113/1, 58601 Jihlava
Evidenční číslo: 8/22/PZ-M-A2,C2,F6
Datum zániku: 27. 9. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Peter Gális
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT