Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

AquaKlim, s.r.o.

IČO: 27849562
Adresa sídla: Gorkého 3037/2, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Evidenční číslo: 1631/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B,E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Petr Kladziwa, Ivo Palkovský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT