Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Krajská nemocnice T.Bati, a. s.

IČO: 27661989
Adresa sídla: Havlíčkovo nábřeží 600, 76275 Zlín
Evidenční číslo: 1051/23/EZ-M,O,R-E1A,E1B,E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Milan Brázda
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a revize elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT