Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Spartak Rokytnice a.s.

IČO: 27495884
Adresa sídla: Horní Rokytnice 702, 51245 Horní Rokytnice
Evidenční číslo: 1308/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Josef Holubec
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT