Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

SIGAS-CZ s.r.o.

IČO: 27462552
Adresa sídla: U Koupaliště 605, 56002 Česká Třebová
Evidenční číslo: 130/23/TZ-M-NI,NII,PK1,HK2,KK4
Datum zániku: 22. 6. 2033
Odpovědné osoby: Martin Dušek, Ing. Aleš Krška
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT