Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Siemens, s.r.o.

IČO: 268577
Adresa sídla: Siemensova 1, 15500 Praha 13
Evidenční číslo: 1166/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Tomáš Blažek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT