Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

AZ VÝTAHY ČR s.r.o.

IČO: 26289563
Adresa sídla: Husova 1285/2, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Evidenční číslo: 79/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: 31. 3. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Radovan Přikryl
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT