Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

TVD-Technická výroba, a.s.

IČO: 26252937
Adresa sídla: č.p. 203, 76321 Rokytnice
Evidenční číslo: 1257/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 6. 4. 2033
Odpovědné osoby: Ing. František Šošolík
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT