Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ZEKA plus, s.r.o.

IČO: 26226120
Adresa sídla: Jasmínová 876, 76321 Slavičín
Evidenční číslo: 13/22/TZ-R-NI,NII,PK1,HK2
Datum zániku: 21. 9. 2032
Odpovědné osoby: Jan Žižka
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 157/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 23. 9. 2032
Odpovědné osoby: Miroslav Cvinček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 38/22/PZ-M,R-C1,C2,C3,E1,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,H
Datum zániku: 23. 9. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Diviš
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT