Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Středočeské vodárny, a.s.

IČO: 26196620
Adresa sídla: U Vodojemu 3085, 27280 Kladno
Evidenční číslo: 1219/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 31. 3. 2033
Odpovědné osoby: Luboš Bauer
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT