Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

B-LAND, s.r.o.

IČO: 26151901
Adresa sídla: V bytovkách 758/22, 10400 Praha 10
Evidenční číslo: 1170/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 30. 3. 2033
Odpovědné osoby: Petr Šťastný
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT