Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

CS. TOP s.r.o.

IČO: 25930800
Adresa sídla: Koutníkova 272/39, 50301 Hradec Králové
Evidenční číslo: 1573/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 20. 5. 2033
Odpovědné osoby: Hugo Macek, Tomáš Brázdil
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT