Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Celsia, s.r.o.

IČO: 25907590
Adresa sídla: Michálkovická 1959/86, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava
Evidenční číslo: 23/22/TZ-R-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum zániku: 8. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Vladislav Vontor
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT