Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

CENOK - výtahy, a.s.

IČO: 25840363
Adresa sídla: Přemyslovců 977/13, 70900 Ostrava - Mariánské Hory
Evidenční číslo: 33/22/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: 23. 12. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Petr Kolda
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT