Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BUJALSKI Spolka z o.o.

IČO: -616
Adresa sídla: Spoldzielcza 23, 11001 Dywity
Evidenční číslo: 93/23/TZ-M-NII
Datum zániku: 15. 4. 2033
Odpovědné osoby: Marcin Pietkiewicz
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT