Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bonett Group a.s.

IČO: 25626108
Adresa sídla: Parkerova 769, 25067 Klecany
Evidenční číslo: 211/22/PZ-P-C3
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Václav Holovčák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: plnění tlakových nádob na plyny
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT