Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Schulte TZB, s.r.o.

IČO: 25622242
Adresa sídla: Pod altánem 89/93, 10000 Praha 10 - Strašnice
Evidenční číslo: 115/23/TZ-R-NI,PK4,HK4
Datum zániku: 11. 5. 2033
Odpovědné osoby: Petr Soldát
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 395/23/PZ-M,R-F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 11. 5. 2033
Odpovědné osoby: Petr Soldát
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT