Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Boďa - VÝTAHY ZLÍN s.r.o.

IČO: 25587889
Adresa sídla: Klečůvka 43, 76311 Zlín
Evidenční číslo: 77/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Lukáš Boďa
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT