Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

VÝTAHY BRNO s.r.o.

IČO: 25585819
Adresa sídla: Starobrněnská 334/3, 60200 Brno
Evidenční číslo: 11/22/ZZ-M,O,R,Z/E-c1,c2
Datum zániku: 27. 9. 2032
Odpovědné osoby: Richard Pecháček
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT