Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BOX - AUTO spol. s r.o.

IČO: 25519379
Adresa sídla: Hruškové Dvory 137, 58601 Jihlava
Evidenční číslo: 94/23/ZZ-M,O,R,Z-a,a6
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Vlastimil Jonáš
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT