Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PUMPA, a.s.

IČO: 25518399
Adresa sídla: U Svitavy 54/1, Černovice, 61800 Brno
Evidenční číslo: 1093/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Martin Křapa
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 91/23/TZ-R,M-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Petr Kopeček
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT