Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Služby města Cvikova s. r. o.

IČO: 25480022
Adresa sídla: Československé armády 137, 47154 Cvikov
Evidenční číslo: 1086/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 22. 3. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Radek Krátký
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT