Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

KONEKTA výtahy, a.s.

IČO: 25347195
Adresa sídla: Cejl 825/20, 60200 Brno
Evidenční číslo: 101/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: 27. 5. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Ludmila Trojková
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT