Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

KOKINETICS s.r.o.

IČO: 25189603
Adresa sídla: Ke Gabrielce 788, 39470 Kamenice nad Lipou
Evidenční číslo: 1254/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 6. 4. 2033
Odpovědné osoby: Michal Tekel
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT