Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BJS - KOMPRESORY, spol. s r.o.

IČO: 25151533
Adresa sídla: Kouřimského 2494, 39301 Pelhřimov
Evidenční číslo: 113/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 10. 5. 2033
Odpovědné osoby: Marek Blažek
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT