Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

TOREX BOHEMIA, s.r.o.

IČO: 25027727
Adresa sídla: Prosečská 117, 46804 Jablonec nad Nisou
Evidenční číslo: 1157/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 29. 3. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Holouš
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT