Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bohemia Müller s.r.o.

IČO: 25015265
Adresa sídla: Loupnická 139, 43542 Litvínov - Janov
Evidenční číslo: 641/22/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: 3. 1. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Václav Langheinrich, Oto Strnad
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT