Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ETYVA s.r.o.

IČO: 24192333
Adresa sídla: Hořická 535, 19900 Praha 18 - Letňany
Evidenční číslo: 129/23/TZ-R,M-PK1,HK2,KK4,NI,NII
Datum zániku: 15. 6. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Varinský
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 442/23/PZ-M,R-A1,A2,B,C1,C2,D,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 15. 6. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Varinský
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT