Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Nemocnice Na Homolce

IČO: 23884
Adresa sídla: Roentgenova 37/2, 15000 Praha
Evidenční číslo: 132/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: 10. 8. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Hoke
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:
Evidenční číslo: 1870/23/EZ-M,O,Z-E1A
Datum zániku: 5. 7. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Hozlár
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT