Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

HESTIMA, spol. s r.o.

IČO: 2358379
Adresa sídla: Nevanova 1042/6, 16300 Praha
Evidenční číslo: 1075/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 21. 3. 2033
Odpovědné osoby: Tomáš Lacman
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 46/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 14. 12. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Lacman
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT