Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

DAMIJA elektro s.r.o.

IČO: 2343312
Adresa sídla: Na Náhonu 1165, 70200 Ostrava - Přívoz
Evidenční číslo: 1507/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Petr Aubrecht
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT