Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bonett EUROGAS CNG Park, a.s.

IČO: 2107881
Adresa sídla: Křižíkova 237/36a, 18600 Praha
Evidenční číslo: 213/22/PZ-P-C3
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Václav Holovčák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: plnění tlakových nádob na plyny
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT