Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

CSASI BEJO s.r.o.

IČO: 1893645
Adresa sídla: Vrančická 16, 26231 Milín
Evidenční číslo: 1608/23/EZ-M,O,Z-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Branislav Császár
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT