Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BITTERSMANN A SPOL., s.r.o.

IČO: 18383971
Adresa sídla: Jeníkov 30, 41724 Jeníkov
Evidenční číslo: 118/22/PZ-M,R-F1,F2,G1,G2
Datum zániku: 25. 11. 2032
Odpovědné osoby: Vladimír Bittersmann, Ing. Miroslava Kýzlová
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT