Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ELMIDPRO s.r.o.

IČO: 18015301
Adresa sídla: Nové Město 158, 50351 Nové Město
Evidenční číslo: 1233/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 5. 4. 2033
Odpovědné osoby: Martin Midloch, Michal Hulaj
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT