Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ftvltom s.r.o.

IČO: 17972442
Adresa sídla: Podskalská 1512/22, Nové Město, 12800 Praha 2
Evidenční číslo: 1173/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 1. 4. 2033
Odpovědné osoby: Tomáš Vondráček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT