Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Unifast solar s.r.o.

IČO: 17964865
Adresa sídla: Kmochova 135/40, Obřany , 61400 Brno
Evidenční číslo: 1094/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 1. 4. 2033
Odpovědné osoby: Zdeněk Jonáš
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT