Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Fatel s.r.o.

IČO: 17959641
Adresa sídla: Trboušanská 786/24, 66464 Dolní Kounice
Evidenční číslo: 1100/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 1. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Fatrdle
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT