Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

FPV services s.r.o.

IČO: 17867533
Adresa sídla: náměstí Míru 13, 43601 Litvínov
Evidenční číslo: 1022/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Petr Trávníček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT