Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

APZ control systems s.r.o.

IČO: 1769871
Adresa sídla: Sladovnická 145, 58301 Chotěboř
Evidenční číslo: 846/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Slavomír Kadleček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT