Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Duel Kolín s.r.o.

IČO: 17520509
Adresa sídla: Polepská 252, Kolín IV, 28002 Kolín
Evidenční číslo: 1145/23/EZ-M,O,Z-E1A
Datum zániku: 4. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jakub Dušek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT