Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

S48 Energo s.r.o.

IČO: 17518971
Adresa sídla: Nové sady 988/2, 60200 Brno
Evidenční číslo: 1131/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 28. 3. 2033
Odpovědné osoby: Tomáš Buchta
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT